Evidencia obyvateľstva
Názov dokumentu Typ súboru Akcia
Čestne vyhlásenie a splnomocnenie .docx Stiahnuť
Návrh na zrušenie trvalého pobytu .docx Stiahnuť
Návrh na zrušenie trvalého pobytu .doc Stiahnuť
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt .pdf Stiahnuť
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt .pdf Stiahnuť
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu .pdf Stiahnuť
pomoc