Sociálna agenda
Názov dokumentu Typ súboru Akcia
Čestné vyhlásenie .docx Stiahnuť
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu .docx Stiahnuť
VYHLÁSENIE o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu .docx Stiahnuť
Žiadosť o posúdenie odkázanosti fyzickej osoby .docx Stiahnuť
pomoc