Všeobecné tlačivá
Názov dokumentu Typ súboru Akcia
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov o prenájme hrobového miesta a do evidencie pohrebiska .doc Stiahnuť
pomoc