Životné prostredie
Názov dokumentu Typ súboru Akcia
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny .doc Stiahnuť
OZNÁMENIE o výrube drevín /o obnove produkčných ovocných drevín/ rastúcich mimo lesných pozemkov ( výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody) .docx Stiahnuť
Hlásenie o výrobe vína a muštov .pdf Stiahnuť
pomoc