Osobitná matrika
Názov dokumentu Typ súboru Akcia
Zápis o narodení .doc Stiahnuť
Zápis o uzavretí manželstva .doc Stiahnuť
Zápis o úmrtí .doc Stiahnuť
Legalizácia matričných dokumentov .doc Stiahnuť
pomoc