Evidencia obyvateľstva
Názov dokumentu Typ súboru Akcia
Čestne vyhlásenie a splnomocnenie .docx Stiahnuť
Návrh na zrušenie trvalého pobytu .docx Stiahnuť
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt .pdf Stiahnuť
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt .pdf Stiahnuť
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu .pdf Stiahnuť
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu .doc Stiahnuť
pomoc