Sociálna agenda
Názov dokumentu Typ súboru Akcia
Čestné vyhlásenie .docx Stiahnuť
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu .docx Stiahnuť
VYHLÁSENIE o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu .docx Stiahnuť
Žiadosť o posúdenie odkázanosti fyzickej osoby .pdf Stiahnuť
Čestné vyhlásenie k rodičovskému príspevku vo veci poberania materského druhým rodičom dieťaťa .pdf Stiahnuť
E 301 - Potvrdenie týkajúce sa období, ktoré sa majú zohľadniť pre priznanie dávok v nezamestnanosti .pdf Stiahnuť
E 302 - Potvrdenie o rodinných príslušníkoch nezamestnanej osoby, ktorí sa musia zohľadniť pri výpočte dávok .pdf Stiahnuť
E 303/0 - Potvrdenie o zachovaní práva na dávky v nezamestnanosti .pdf Stiahnuť
E 303/1 - Potvrdenie o zachovaní práva na dávky v nezamestnanosti - základ na výplatu dávok v nezamestnanosti .pdf Stiahnuť
Vyhlásenie o bydlisku .pdf Stiahnuť
Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi .pdf Stiahnuť
Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa .pdf Stiahnuť
Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie .pdf Stiahnuť
Žiadosť o príspevok na viac súčasne narodených detí .pdf Stiahnuť
Potvrdenie o hľadaní zamestnania .pdf Stiahnuť
Žiadosť o prídavok na dieťa .pdf Stiahnuť
Žiadosť o rodičovský príspevok .pdf Stiahnuť
Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa .pdf Stiahnuť
Žiadosť o zmenu účtu na poukazovanie dávky alebo príspevku .pdf Stiahnuť
pomoc