Dane a poplatky
Názov dokumentu Typ súboru Akcia
Daň zo stavieb .pdf Stiahnuť
Daň zo stavieb viacúčelová .pdf Stiahnuť
Daň za psa .pdf Stiahnuť
Daň za nevýherný hrací prístroj .pdf Stiahnuť
Daň z nehnuteľnosti .pdf Stiahnuť
pomoc