Stavebný úrad
Názov dokumentu Typ súboru Akcia
Ohlásenie stavebných úprav .docx Stiahnuť
Ohlásenie drobnej stavby .docx Stiahnuť
Súhlas so spracovaním osobných údajov .docx Stiahnuť
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby .docx Stiahnuť
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením .docx Stiahnuť
Žiadosť o určenie súpisného čísla .pdf Stiahnuť
Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia .pdf Stiahnuť
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska .docx Stiahnuť
pomoc